DOMEINOVERSCHRIJDEND

Financieel rapport
Beursvloer

Tweede graad

In de tweede graad kies je een studierichting binnen één van de drie finaliteiten D, D/A, A 


D(OD) = DOORSTROOM DOMEINOVERSCHRIJDEND (gericht op verder studeren over alle domeinen heen)

*U bekijkt deze tabel het best op een PC/Tablet of via de desktopweergave op uw smartphone of klik hier

Meer info over de huidige studierichtingen van het vierde jaar via de websites van onze campussen.

 
Kantoorwerk

Derde graad
Domeinoverschrijdend

Meer info over de huidige studierichtingen van de 3de graad via de websites van onze campussen.

 

©2021 by Scholengemeenschap Sint-Quintinus