top of page

Wie zijn wij?

Directie

Directie
Tom.Cox.png
Rembert Henderix
Schermafbeelding 2022-09-19 om 15.00.28.png
We willen in onze scholengemeenschap iedere jongere begeleiden in zijn persoonlijke leef-en leerprocessen volgens zijn talenten en interesse om zich verder te ontwikkelen in zijn leren, richting arbeidsmarkt of hoger onderwijs. Ook willen wij iedere leerling binnen zijn of haar talenten de juiste kwaliteitsvolle opleiding aanbieden, met ondersteuning in de breedste zin van het woord, is het uitgangspunt.
Als we erin slagen om de sterkte van iedere campus in te brengen in het geheel zullen we groeien in onderwijskwaliteit. Dit uit zich in belangrijke processen als de digisprong, het inzetten van leraren, het uitrollen van de nieuwe eindtermen, onze zorgbeleid… 
Tom Cox

Stafleden

Valérie de Condé
Valérie.Decondé
Hanne Van Eechaute
Hanne.VanEechaute
Stafleden
Als stafmedewerkers ondersteunen we de codi en aldi in hun dagelijkse werking. We zijn een innovatief team dat flexibel inspeelt op de verschillende beleidsdomeinen. Van het verslaan van vergaderingen, over voorbereiden van personeelsbesprekingen tot het mee schrijven aan het beleidsplan. Geen enkele dag is hetzelfde.

 

Bestuur

Het bestuur
Huidige functie
Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Luc Valkenborg
Als voorzitter van SOSQ wil ik vooral een verbindende figuur zijn tussen de diverse directies en scholen waarbij we systematisch kunnen groeien naar een grotere collectiviteit met als basisprincipe het welzijn en gelijke kansen met een optimaal en kwaliteitsvol vormings- en opleidingsproces van iedere leerling.
Ere Hoofdcommissaris Federale gerechtelijke politie
Voormalig gerechtelijk directeur FGP Hasselt, docent PLOT en verbindingsofficier Benelux
Luc.valkenborg.png
Huidige functie
Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Bijzondere focus op
Vanuit een passie voor onderwijs en het kunnen bijdragen aan onderwijs waar jongeren met erkenning voor hun diversiteit kansen krijgen, wil ik graag als bestuurder mee bouwen aan een mooie toekomst voor deze scholengemeenschap.
Praktijkonderzoeker binnen het expertisecentrum Education & Development binnen UC Leuven-Limburg. 
Gedurende 8 jaar actief geweest als opleidingsverantwoordelijke voor de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs van UCLL zowel in de regio Leuven als Limburg.
Tanja Ceux
Vanuit heel wat praktijkgerichte onderzoeksprojecten als ondersteuning onderbouwde inzichten binnenbrengen vanuit zowel micro-, meso- en macro-processen in het onderwijs. Daarnaast kan de link tussen het secundair onderwijs een meerwaarde zijn voor de werking van de scholengemeenschap.
Tanja.ceux
Huidige functie
Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Bijzondere focus op
De toekomst van de wereld zit vandaag op school, dat is mijn manier om bij te dragen aan de wereld en haar toekomst.
vzw Bisdom Hasselt
werkzaam binnen de domeinen financiën en patrimonium

 
Tim Eerdekens
Fincanciën, patrimonium en onderwijs (basis en secundair)
Tim.Eerdekens.png
Huidige functie

Gepensioneerd sinds mid 2022.

Voorheen diverse leidinggevende marketing- en communicatiefuncties vervuld bij bedrijven als Wolters Kluwer, Base, Ogilvy, Anhyp (nu Axa).

Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Vertegenwoordiger van het bestuurscomité VMS/SJB Zonhoven. Ondersteuning bieden zodat de scholengemeenschap verder kan groeien (niet enkel in aantallen). Daarbij op een constructieve manier de onderwijswereld toetsen aan 'de wereld daarbuiten’.
Gerry Henraat
Bijzondere focus op
Marketing, data vertalen naar inzichten
Huidige functie
Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Bijzondere focus op
Onze kennis en kunde is de enige grondstof die we in Vlaanderen hebben. Onderwijs heeft me alle kansen gegeven in het leven. De visie en de waarden van de scholengemeenschap spreken me heel erg aan. Voor mij is dit mandaat dan ook de ideale gelegenheid om ook iets terug te doen voor de gemeenschap.
CFO Facil Group
Facil is een full service provider op het gebied van fasteners voor de automobielindustrie. Hoofdkantuur is gelegen in Genk. De groep realiseert een omzet van 400 mio EUR, stelt een 650tal mensen te werk in 20 vestigingen verspreid over heel de wereld.
Mark Govaerts
Financiën en algemeen management
Mark.Govaerts.png
Huidige functie
Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Bijzondere focus op
Veel in het leven begint met goed onderwijs. Want goed onderwijs creëert kansen en doet talenten groeien.
En goed 
onderwijs wordt gemaakt door gedreven en erkende teams in ambitieuze scholen(groepen). Ik wil graag bijdragen aan het creëeren van zo'n sterke scholengroep waarin goed onderwijs begint.
Directeur Bedrijfsvoering en Financiën bij Hogeschool PXL
Tinne Lommelen
Verandertraject - hoe zorgen dat de fusie de 1+1=3 realiseert waarin iedere leerling en collega zijn plekje krijgt.
Datawijsheid - hoe de veelheid van data begrijpen om te horen wat leerlingen en hun ouders vertellen over het aanbod wat de scholengroep creëert.
Tinne.Lommelen.png
Huidige functie
Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Bijzondere focus op
Onderwijs bepaalt in sterke mate de toekomst van onze jongeren en van de maatschappij. Ik vind het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om de eigen talenten te ontplooien en dat al deze talenten als gelijkwaardige gepercipieerd worden. Ik engageer me als voorzitter van het bestuurscomité van Hast voor SOSQ.
Na mijn studie Burgerlijk ingenieur (KUL) en enkele jaren onderzoek in de industrie heb ik mijn passie voor onderwijs gevolgd. Intussen emeritus hoogleraar van de opleiding Industrieel ingenieur in Diepenbeek (voorheen KHLim, nu gezamenlijke opleiding KUL en UH) en gewezen academisch beheerder voor KUL in Limburg.
Myriam Lynen
STEM, studiekeuze, relatie SO-HO, kwestsbare jongeren, identiteit en diversiteit
Myriam.Lynen.png
Huidige functie
Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Bijzondere focus op
Het belang van kwalitatief (secundair) onderwijs met focus op de leerling is cruciaal voor onze toekomst.
Directeur Tech TransferOffice
Universiteit Hasselt

 
Elke Piessens
Het werken in een groeiende organisatie met maatschappelijk-economische impact, het creëren van een meerwaarde door samenwerking tussen een onderwijs/onderzoeksinstelling en (regionale) organisaties.
Elke.Piessens.png
Huidige functie
Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Bijzondere focus op
Johan Schildermans
Ieder talent in Limburg / Hasselt / Stevoort / Zonhoven ten volle laten ontplooien en benutten
Manager belangenverdediging en kennis VKW Limburg
3 belangrijke invalshoeken:
   1. Arbeidsmarkt en bedrijfsleven
   2. Corporate governance
   3. Organisatieontwikkeling
Johan.Schildermans
Huidige functie
Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Bijzondere focus op
Vanuit een gevoel van betrokkenheid omtrent de schoolwerking en een gevoel van dankbaarheid voor de eigen fijne schooltijd, wil ik mijn steentje bijdragen aan het schoolbestuur. Vanuit de expertise die ik opdeed in het professionele en academische leven.
HR & Risk Manager Veldeman Group
Gastprofessor Universiteit Antwerpen
Brandweerman HVZ Zuid-West Limburg

 
Yves Thiery
Verzekeringszaken, HR, juridische kwesties en geschillen.
Yves.Thiery.png
Huidige functie
Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Bijzondere focus op
Vanuit het bestuurscomité van Hast engageer ik mij als bestuurder van vzw SO-SQ
gepensioneerd
opleiding: arts, geneesheer hygiënist in de jeugdgezondheidszorg
Loopbaan: Algemeen directeur Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding Limburg
                  lector / gastdocent  PXL
                  praktijklector KUL
Christine Tielemans
‘Zoek geen reden, zoek een mogelijkheid’. 
Deze uitspraak van een wijze student blijft mij inspireren.
Christine.Tielemans.png
Huidige functie
Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Bijzondere focus op

Vertegenwoordiger Zusters Kindsheid Jesu 

Toekomstige samenwerking met basisonderwijs in Hasselt

Gepensioneerd.

Voormalig directeur van RIMO Limburg (nu Saamo).

Voorzitter Vincentius Limburg

Voorzitter KT-scholengroep Hasselt

Adviseur Congregatie Kindsheid Jesu

Stef Vandebroek
Armoede, organisatieontwikkeling, samenwerking secundair en basisonderwijs.
Stef.Vandebroek.png
Huidige functie
Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Bijzondere focus op
Ik heb mijn opdracht gekregen in 1997 van het toenmalig bestuur van de Zusters van Berlaar en ben dus beroepsmatig schoolbestuurder. In het besef van de grote verantwoordelijkheid die een directeur vandaag de dag heeft, ondersteunen we zoveel als mogelijk onze directieleden en internaatsbeheerders. Wij bieden een klankbord waar zij met al hun vragen terechtkunnen.
Ik ben sedert 1997 onderwijscoördinator van de Zusters van Berlaar en was in die hoedanigheid voorzitter of bestuurder van 10 onderwijs-vzw's. Momenteel ben ik voorzitter van het Plaatselijk Bestuurscomité van Mariaburcht en bestuurder van SOSQ. Ik ben afgevaardigd bestuurder in nog twee andere vzw's (christelijke scholen Briljant en vzw scholen van de Zusters van Berlaar-Kapellen).
Jan Van Deuren
Opvoedingsproject en pastoraal, algemene pedagogische zaken, studieaanbod, beroepscommisies, gebouwen en infrastructuur.
Jan.vandeuren
Huidige functie
Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Bijzondere focus op
Afgevaardigde uit het plaatselijk bestuur in i-MaS
Gepensioneerd
Vroegere directeur in i-MaS.
Bestuurder in het plaatselijk bestuur in Mariaburcht Stevoort.

 
Jos Verhuizen
Pedagogische aspecten
Personeelsaangelegenheden
Jos.Verhuizen.png
Huidige functie
Waarom / hoe engageer ik mij voor het schoolbestuur
Bijzondere focus op
Door een bijdrage te leveren vanuit de ICT-business insteek en hiermee de scholengroep digitaal te versterken
Account Manager - Cegeka
Board of Directors - Cegeka
Board of Directors - Smartschool
Sam Wuytens
ICT opzet binnen de scholengroep in combinatie met de link richting Smartschool en de belangen van de scholengroep hierin te behartigen.
Sam.Wuytens.png

De scholen

Campus Hast Katholiek Onderwijs Hasselt

Kleine Breemstraat 7

3500 Hasselt

011/25.33.58

info@campushast.be

Virga Jessecollege (1ste + 2de graad)

Guffenslaan 42

3500 Hasselt

011 22 79 13

info@virgajessecollege.be

Virga Jessecollege (3de graad)

Maastrichtersteenweg 62

3500 Hasselt

011 22 79 13

info@virgajessecollege.be

Middenschool Kindsheid Jesu

Kempische steenweg 400

3500 Hasselt

011/27.84.60

middenschool@kjhasselt.be

Humaniora Kindsheid Jesu

Kempische steenweg 400

3500 Hasselt

011/27.84.60

humaniora@kjhasselt.be

Vrije Middenschool Zonhoven

Engstegenseweg 1

3520 Zonhoven

011/81.91.11

info@vmszonhoven.be

Sint-Jan Berchmansinstituut 

Kleine Hemmenweg 4

3520 Zonhoven

011.55.99.90

info@sjbzonhoven.be

Instituut Mariaburcht Stevoort

Stevoortsekiezel 425

3512 Stevoort

011/31.15.17

info@i-mas.be

BuSO-KIDS

Borggravevijversstraat 9

3500 Hasselt

011.22.25.93

kids@kids.be

BuSO Sint-Gerardus

Sint-Gerardusdreef 1

3590 Diepenbeek

011/35.01.00

buso@sintgerardus.be

bottom of page