top of page

Nascholing

Preventie

Groep Seflie

EHBO opfriscursus

Inhoud

 • Casus: inoefening reanimatie en gebruik AED

 • Opfrissing verbandleer, herkenning ziektebeelden ….

 • Er wordt ingespeeld op een specifieke vraag vanuit de EHBO-ervaringen/bekommernissen.

Lesgever

Idewe

 

Doelgroep

EHBO-verantwoordelijken, gevorderden

 

Data

Vrijdag 7 oktober 2022

OF

Woensdag 26 oktober 2022

OF

Vrijdag 18 november 2022

OF

Woensdag 23 november 2022

OF

Vrijdag 2 december 2022

OF

Vrijdag 9 december 2022

Uur

van 8.30 uur tot 12.30 uur

 

Aantal deelnemers

Max. 15

Intervisiesessie vertrouwenspersonen

Inhoud

Er worden casussen en ervaringen vanuit de vloer (anoniem) besproken en geanalyseerd.

vertrouwensgesprekken worden ingeoefend met rollenspel. 

Tips en tricks worden uitgewisseld onder deskundige begeleiding. 

Lesgever

Katrien Bruyninx (PAPSY Idewe)

 

Doelgroep

Vertrouwenspersonen die in de school actief zijn in deze functie en reeds de volledige basisvorming voor vertrouwenspersoon met succes hebben afgewerkt. De vertrouwenspersoon is jaarlijks verplicht om een 3 uur durende  intervisiesessie te volgen. 

 

Data

Vrijdag 14 oktober 2022

OF

Woensdag 19 oktober 2022

Uur

van 9.00 uur tot 12.00 uur

 

Aantal deelnemers

Max. 12

VCA-opleiding

Inhoud

Standaard basis VCA-opleiding met voorgeschreven inhoud :

 1. Wetgeving

 2. Gevaar, risico en ongevallen

 3. Procedures, instructies, signalering

 4. Gevaarlijke stoffen

 5. Brand en ontploffing

 6. Machines en gereedschappen

 7. Verplaatsen van lasten

 8. Specifieke werkzaamheden (o.a. lassen, sloopwerken, besloten ruimte…)

 9. Werken op hoogte

 10. Elektriciteit

 11. Ergonomie en PBM

Lesgever

Danny Vanharen (CPA)

 

Doelgroep

Onderhoudspersoneel (klusjesdienst), preventieadviseurs…

Data

Maandag 10 oktober 2022

EN

Donderdag 20 oktober 2022

Uur

van 13.00 uur tot 16.00 uur

 

Aantal deelnemers

Max. 20

Ergonomisch beeldschermwerk 

Inhoud

In deze workshop wordt dan niet enkel de ergonomische opstelling van een goede beeldschermwerkplek op school besproken maar gaan we ook belichten hoe we op een eenvoudige manier een ergonomische thuiswerkplek kunnen creëren. Uiteraard onderstrepen we ook het belang van bewegen om het langdurig zitten te doorbreken.  De workshop wordt interactief en zo praktisch mogelijk uitgewerkt.

Lesgever

Ann Schepers (ergonoom Idewe)

 

Doelgroep

Secretariaatsmedewerkers en collega’s die veel beeldschermwerk verrichten.

Data

Maandag 24 oktober 2022

Maandag 14 november 2022

Uur

van 9.00 uur tot 11.00 uur

 

Aantal deelnemers

Max. 12

EHBO basiscursus

Inhoud

De Basisopleiding hulpverlener reikt alle kennis en vaardigheden aan om snel en juist te handelen. In levensbedreigende en minder ernstige situaties.

 • De meest voorkomende ongevallen en plotse ziektesituaties worden besproken. 

 • Welke hulp moet kunnen geboden worden 

 • wanneer volstaat eerste hulp? (in niet-ernstige situaties, zonder professionele medische hulp)

 • Wanneer moet gespecialiseerde hulp worden ingeroepen en wat kan er worden gedaan in afwachting dat de hulp toekomt?

Hulpverleners in spe steken tijdens de opleiding zelf de handen uit de mouwen. Er wordt hen geleerd hoe ze eerste hulp kunnen  verlenen op een veilige manier.

Lesgever

Idewe

 

Doelgroep

Personeelsleden die deel zullen uitmaken van het EHBO-team van de school en de EHBO-post te bemannen en/of hulp te bieden tijdens activiteiten in schoolverband. Het betreft personeelsleden die nog niet eerder/ of te lang gelden een EHBO-opleiding hebben afgewerkt.

 

Data

Donderdag 6 oktober 2022

EN

Donderdag 16 oktober 2022

Uur

van 8.30 uur tot 17.00 uur

Aantal deelnemers

Max. 15

Preventie

EHBO basiscursus
EHBO opfriscursus
Intervisiesessie vertrouwenspersonen
VCA
Beeldscherm
bottom of page