Visie

Gelijk(w)aardige ontwikkelingskansen aan àlle leerlingen

Onderwijs

op maat

Welbevinden

 Een sterke leeromgeving en het engagement om resultaatgericht te werken

Waardenbeleving en burgerschap zodat elke jongere klaargestoomd wordt voor een steeds veranderende maatschappij

 Voortdurend in
overleg met alle
partijen

©2021 by Scholengemeenschap Sint-Quintinus