top of page

Nascholing

Zorg

Groep Seflie

Basiscursus socio-emotionele begeleiding

Inhoud

Als leerkracht / leerlingenbegeleider merkt u regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, uw leerlingen hinderen. Deze cursus wil uw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Hij biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces. Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

 •      Leerlingenbegeleiding en socio-emotionele begeleiding

            o   Wat is begeleiden?

            o   Vuistregels en kenmerken van het begeleiden

 •      Puberteit en adolescentie als ontwikkelingsfasen

            o   Opgroeien in onze hedendaagse maatschappij

            o   Ontwikkelingstaken

            o   Jeugdcultuur

 •      Probleemgedrag en problemen van leerlingen

            o   Omschrijving en aandachtspunten

 •      Het begeleidingsproces

            o   Opbouwen van een vertrouwensrelatie

            o   Begeleiding als beïnvloedingsgebeuren

            o   Netwerkuitbouw

            o   Privacy van de leerling

            o   Eigen functioneren als leerlingenbegeleider

 •      Handelingsplan

            o   Omschrijving en toepassingsmogelijkheden

            o   Aandachtspunten: omgaan met weerstand, gespreksmodellen, contact met ouders, groepsproblemen, doorverwijzing

Doelstellingen

 • Kennismaken met wat socio-emotionele begeleiding van leerlingen inhoudt.

 • Reflecteren op de manier waarop men zelf aan socio-emotionele begeleiding doet.

 • Zicht krijgen op eigen mogelijkheden en beperkingen als begeleider. 

 

Lesgever

Wim De Breucker

 

Doelgroep

Leerkrachten alle graden 

 

Data

Maandag 6 februari 2023

EN

Donderdag 2 maart 2023

EN

Donderdag 16 maart 2023

 

Uur

Telkens van 9 uur tot 15.45 uur

 

Aantal deelnemers

Max. 16

Faalangst

Inhoud

Zie document

 

Data

 • 13 januari: screening en deel 1 training

 • 10 februari: deel 2 training

 • 13 maart: deel 3 training + tips voor de klaspraktijk

Basiscursus socio-emo begeleiding
Faalanst
bottom of page