top of page

EERSTE GRAAD

Young Women & Devices

Principe A-stroom:
je volgt 32 lesuren per week. De vakken van de basisvorming worden door alle leerlingen gevolgd. Voor de overige lesuren maak je een keuze uit de verkennende projecten.

Principe B-stroom:
je volgt 32 lesuren per week. De vakken van de basisvorming en het project Communicatie & mediawijsheid worden door alle leerlingen gevolgd. Voor de overige lesuren maak je een keuze uit de verkennende projecten. Je kiest 2 verkennende projecten gespreid over het schooljaar.

Brede basisvorming

*U bekijkt deze tabel het best op een PC/Tablet of via de desktopweergave op uw smartphone of klik hier

+
Keuze van verkennende projecten

*U bekijkt deze tabel het best op een PC/Tablet of via de desktopweergave op uw smartphone of klik hier

Eerst gaad
bottom of page