STEM

 
Studenten in een wetenschapsklasse

Tweede graad

In de tweede graad kies je een studierichting binnen één van de drie finaliteiten D, D/A, A 


D(OD) = DOORSTROOM DOMEINOVERSCHRIJDEND (gericht op verder studeren over alle domeinen heen)

D(GD) = DOORSTROOM DOMEINGEBONDEN (gericht op verder studeren binnen een specifiek domein)

D/A = DUBBELE FINALITEIT (gericht op verder studeren binnen een specifiek domein of arbeidsmarkt)

A = ARBEIDSMARKT FINALITEIT (gericht op de arbeidsmarkt of verder studeren in HBO5 of Se-N-Se)

*U bekijkt deze tabel het best op een PC/Tablet of via de desktopweergave op uw smartphone of klik hier

*U bekijkt deze tabel het best op een PC/Tablet of via de desktopweergave op uw smartphone of klik hier

 
 
 
Robotic Lab Assistant

Derde graad
STEM

Meer info over de huidige studierichtingen van de 3de graad via de websites van onze campussen.